maanantai 3. tammikuuta 2011

Kannanottoa koululiikunnasta: Vol 2

Miten lapset ja nuoret sitten saadaan liikkumaan koulussa enemmän? Ongelma ei saa kaatua pelkästään valtiovallan harteille, vaan vastuuta asiasta on otettava myös kouluissa, perheissä ja lasten itsensä. Seuraavassa muutamia ajatuksia ja ehdotuksia liikunta-annoksen lisäämiseen koululiikunnan avulla:

· Koulumatkat: Lapsia ja nuoria tulisi aktivoida hyödystämään mahdollisuuksien mukaan koulumatkat liikkumalla (kävellen, pyöräillen, rullaluistellen). Fyysisen aktiivisuuden seuranta esimerkiksi liikuntapassin avulla kannustaa keräämään pisteet myös koulumatkoilta

· Välitunnit: Liikkumiseen kannustava ympäristö pelikenttineen, skittiramppeineen ja kiipeilytelineineen kannustaa aktivoitumaan välitunneilla. Välitunneille lainaan luovutettavat pienvälineet, kuten pallot, frisbeet, hyppynarut sekä muut peli- ja leikkivälineet helpottavat pelien sekä leikkien toteuttamista.

· Välituntiaktivaattori: Liikunnanopettaja tai muu liikuntamyönteinen henkilö, joka kannustaisi liikkumaan käynnistämällä tarvittaessa pelit tai leikit, saisi varmasti hyvän vastaanoton myös lapsilta. Välintiaktivaattori huolehtisi välineistä, ohjailisi tarvittaessa pelejä ja leikkejä sekä pitäisi huolen sääntöjen sekä yleisen turvallisuuden noudattamisesta välitunneilla.

· Liikuntakerhotoiminta: Toiminnan lisääminen, monipuolistaminen sekä houkuttelevuuden lisääminen olisi tärkeää, jotta saataisiin myös liikunnan suhteen passiiviset mukaan toimintaan. Palloilu- ja voimistelukerhojen rinnalle tulisi perustaa uusiin liikuntalajeihin tutustuttavia sekä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tähtääviä kerhoja.

· Läksyt: Saadaanhan muistakin aineista läksyjä, miksei sitten liikunnasta? Viikon aikana kerätyt liikuntaminuutit tai tutustuminen uuteen liikuntalajiin voisivat toimia hyvinä ja kannustavina läksyinä liikuntatunneilta, kunhan asia esitetään positiivisessa valossa!

· Liikuntatunnit: Niiden lisääminen on välttämätöntä tulevaisuudessa! Lisäksi pitää kiinnittää huomiota siihen, ettei aika tunneilla kulu vain pukemiseen, peseytymiseen ja jonottamiseen. Liikuntalajista riippuen aktiivista toimintaa kohtuullisen rasittavan liikunnan muodossa pitäisi kertyä kuitenkin jokaiselle oppimaalle enemmän kuin 50 % liikuntatunnin kokonaisajasta.

· Kouluympäristö: Koko koulualueesta pitäisi tehdä liikkumiseen, leikkimiseen ja liikunnalliseen aktiivisuuteen kannustava. Tällä voidaan vaikuttaa paitsi kansanterveyteen myös lasten ja nuorten viihtyvyyteen sekä välillisesti myös vireyteen ja oppimiseen.

· Opettajien koulutus: Liikunnanopettajien koulutusta tulisi muokata sekä täydentää sellaiseksi, että opettajilla olisi valmiudet suunnitella liikuntatunnit sellaisiksi, että monipuolisten liikuntakokemusten lisäksi lapset ja nuoret saisivat koululiikunnasta eväät tehokkaan sekä yksilöllisen vapaa-ajan liikunnan harrastamiseen! Opettajilla tulisi siis olla valmiudet rakentaa harjoitusohjelmia, opettaa tuntien lomassa lapsille sekä nuorille liikuntaan sekä terveyteen liittyvää infoa ja jakaa yksilöllistä liikuntaneuvontaa ohjatun ryhmätoiminnan lisäksi!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti