lauantai 21. toukokuuta 2011

Työ vie, työntekijät vikisee?

Suomalaiset antavat hyvinvoinnilleen arvosanaksi kahdeksan miinus. Hyvinvointia lisäävät etenkin ystävien kanssa vietetty aika ja lepo, joille ei kuitenkaan koeta jäävän tarpeeksi aikaa työnteolta. Kyseiset tiedot ovat otteita Terve.fi:n toteuttamasta, laajasta hyvinvointibarometrista, johon osallistui 6500 suomalaista!

Verkkomedia Terve.fi:n toteuttamasta tutkimuksesta vastannut Mika Nevalainen arvelee, että arvosana kertoo suomalaisten työorjentuneisuudesta. "Pitää kuitenkin muistaa, että työ ei pelkästään kuluta voimia, vaan antaa myös iloa ja mielihyvää", toteaa Nevalainen. Tutkimukseen osallistuneista n. 40 % antaa työtilanteelleen kouluarvosanaksi 8-10. Työn vastapainoksi suomalaiset kaipaavat kuitenkin lepoa ja aikaa ystävien kanssa. Alle puolet vastanneista koki ehtivänsä lepäämään ja tapaamaan ystäviään riittävästi.

Noin 80 prosenttia vastaajista piti ystäviä merkittävimpinä ihmissuhteinaan, kun taas perheen ja läheisten
merkitys kasvoi silloin, kun terveydessä tapahtui jotain dramaattista. Vain hieman yli kolmannes vastaajista koki aikansa riittävän hyvin sosiaalisten suhteiden hoitamiseen. Aikapula oli myös suurin este harrastusten, liikunnan sekä muun vapaa-ajan viettämisen osalta.

Niin. Elämä on valintoja: Jos työpäivä vie vuorokaudesta kolmanneksen (8 h) ja nukkuakin pitäisi riittävästi palautuakseen n. 7-8 tuntia, voidaan karkeasti arvioida vapaa-ajan määräksi jäävän yhden kolmanneksen kokonaistuntiannoksesta (8 h/24 h). Siitä erinäisiin velvollisuuksiin kuten työmatkoihin, kotitöihin, lasten kuskaamisiin ja ruokailuihin voidaan arvioida kuluvat 2-4 tuntia. Loppuaika kuluukin sitten ruudun ääressä, kun tiedetään suomalaisten katsovan televisiota keskimäärin 3-4 tuntia päivässä. Joidenkin tutkimusten mukaan isät viettävät aikaa lastensa kanssa keskimäärin n. 4-7 minuuttia päivässä. Ovathan nuo tunnit niin kortilla, ettei niistä riitä aikaa lapsille, perheelle, ystäville, saati sitten liikunnalle ja muille harrastuksille?!

Pah, sanon minä:)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti