perjantai 2. syyskuuta 2011

Kehonkoostumusmittaus - Mistä on pienet tytöt ja pojat tehty?

Mitä mitataan ja millä?

Kehonkoostumusmittauksella tarkoitetaan kehon rasvojen, lihaskudoksen, lihastasapainojakauman sekä aineenvaihdunnan mittausta. Mittausvälineet sekä -menetelmät vaihtelevat hyvinkin paljon, jolloin mittauksesta saatavat arvotkin ovat laajuudeltaan erilaisia. Kehonkoostumusta mitataan kuitenkin yleisesti bioimbedanssi -laitteella, jonka mittaustulos perustuu hyvin pitkälti sähkönjohtavuuteen. Sähkönjohtavuus taas on riippuvainen pitkälti kehon nestepitoisuuksista, jossa heikko sähkövirta kiertää.

Mittaustuloksissa ja -tarkkuuksissa on laitekohtaisia eroja paljon, riippuen mm. siitä, kuinka usealla taajuudella ja kuinka useasta kudoskerroksesta sähkönjohtavuutta mitataan. Kehonkoostumusanalysaattoreiden hinnat vaihtelevatkin muutamasta kymmenestä eurosta noin 20 000 euroon.

Halvempien laitteiden etuja ovat tietenkin hinta, kun taas absoluuttinen mittaustarkkuus vaihtelee testattavasta, mittaajasta sekä mittausajankohdasta riippuen hyvinkin paljon. Ns. markettimittareilla voi kuitenkin seurata esimerkiksi kehon painoa suhteellisen luotettavasti, mutta kehonkoostumuksen mittaamiseen ne antavat vain suuntaa antavan arvion.

Kalliimpien kehonkoostumusanalysaattoreiden (Tanita MC 180 MA sekä InBody720) absoluuttinen mittaustulos on kliiniseltä tarkkuudeltaan noin 99%. Tälläisia laitteita käytetäänkin usein tutkimuskäytössä sekä hyvin varustelluilla kuntotestausasemilla. Kalliimpien laitteiden ehdoton valtti on tarkan mittaustuloksen lisäksi selkeä ja kattava palautemateriaali.

Mittaustapahtuman kulku

Kehonkoostumusmittauksen vaiheet lyhyesti ovat seuraavat: Valmistautumisohjeet testiin, testattavan esitietojen syöttäminen laitteeseen, henkilön painon kalibrointi (vaaálla seisominen), tarttuminen sähkönjohtavuutta mittaaviin kosketinpintoihin, sekä tuloksen tulostaminen. Luotettavat laitteet antavat tuloksen ainoastaan silloin, kun mittaus on teknisesti oikein toteutettu.

Kenelle kehonkoostumusanalyysi soveltuu?

Kehonkoostumusmittaus laitteistot ovat erinomaisia koko kehon skannaukseen sekä harjoitus, -elämäntapa sekä ravitsemustottumusten seurantaan. Luotettavilla laitteilla saadaan painon lisäksi mitattua kehon rasvan määrää, lihasmasssan määrää, luumassaa, viskeraalirasvan (sisäelinrasvan) osuutta, nestetasapainoa, perusaineenvaihduntaa sekä kehonosakohtaiset rasva –ja lihasmassa jakaumat. Kyseessä on siis koko kehon skannaus, ei vain painon ja rasvaprosentin mittaus.

Kehonkoostumusanalyysia voi suositella kaikille terveille ihmisille. Tietyissä sairauksissa sekä rakenteellisissa poikkeamissa (esimerkiksi sydämentahdistin) luotettavaa mittaustulosta ei voi saada eikä mittaus välttämättä suositella. Soveltuvuutta mittaukseen kannattaa kysyä rohkeasti testaajalta.

Kehonkoostumusmittaus on laitteiston, testaajan ja testattavan yhteistyötä!

Mittaustuloksen saaminen on helppo juttu, mutta mittaustulosten tulkinta ja

elämäntapamuutokseen motivointi edellyttävätkin jo ammattitaitoa. Pelkän mittaustuloksen tulostaminen ilman asiantuntevaa palautetta on vähän sama asia kun auton katsastuksesta saadun vikalistan silmäily. Harva osaa korjata autoakaan itse vaikka korjauskohteet olisivat selvillä. Jos mittauksesta haluaa saada todellisen hyödyn, tulee mittauksen olla luotettava ja palautteen tavoitteisiin ohjaava.

Mittaustuloksissa korostuu erityisesti yksilöllisyys. Vaikka laitteistot vertaavatkin tulosteraportissa tuloksia yleisiin viitearvoihin, tulee palaute pystyä antamaan yksilöidysti ja motivoivasti. Mitattava ei siis voi olla vain testattava objekti, vaan ihminen, jota ohjataan sekä motivoidaan parantamaan terveys –ja liikuntatottumuksia.

Palautemateriaali on kalliimmissa laitteissa kattava, sillä laitteistot sisältävät oman ohjelmiston tulosten tulkintaan ja tulostamiseen. Myös seuranta on erillisillä ohjelmistoilla helpompaa. Seuranta onkin se kehonkoostumusmittauksen perimmäinen tarkoitus. Yksittäinen mittaus kun kertoo vain lähtötilanteen.

Elämäntapamuutoksen liekki voi leimahtaa palautteenannossa!

Kehonkoostumusmittauksen tulosteen perusteella tehdään johtopäätökset nykytilanteesta ja luodaan tavoitteet sekä aikataulu tuleville mittauksille sekä mahdollisille elämäntapamuutoksille.

Mittaustulokset luovat usein tarpeen harjoittelun järkevöittämiselle tai ruokavaliomuutokselle. Esimerkiksi mittaustuloksissa huomattu lihasepätasapaino huomioidaan tulevassa liikuntaohjelmassa. Kohonnut rasvaprosentti tai viskeraalinen rasva antavat taas syyn kiinnittää ensisijaisesti huomiota ravitsemustottumuksiin. Suositukset muutoksiin ja muutosaikatauluun ovat yksilölliset sillä elämäntapamme – ja tilanteemme sekä kehomme on harvoin samanlainen kuin muilla.

Mittauksen hyödyt saavutetaan siis luotettavan mittauksen sekä motivoivan ja konkreettisen palautteen muodossa. Kehonkooostumusanalyysi kaikessa kattavuudessaan antaa hyvän arvion kehon “solmukohdista”, joihin huomiota kiinnittämällä yksilöllisen liikunta –ja ravitsemusohjeen muodossa saadaan kokonaisuus kuntoon.

Asiantuntijana toimi Trainer4You Oy:n koulutuspäällikkö Lasse Seppänen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti