maanantai 28. toukokuuta 2012

Terveystalouden tunnuslukuja!

Terveys ja hyvä kunto ovat haluttua tavaraa. Jos niitä saisi ostaa marketista tai tilata nettikaupasta olisivat kaikki hyvässä kunnossa; rikkaat paremmassa ja köyhemmät huonommassa. Silti niihin satsattaisiin varmasti viimeisetkin roposet.

Valitettavasti – ja onneksi hyvää terveyttä sekä kuntoa ei voida ostaa varastoon. Ne kuuluvat yksilön arvokkaimpiin arvoihin ja yritysten suurimpiin kilpailuetuihin. Hyväkuntoinen henkilöstö nimittäin sairastelee vähemmän, pysyy pidempään työelämässä ja tuottaa työnantajalleen parempaa tulosta. Useilla työyhteisöillä onkin edessään suuri haaste henkilöstön keski-iän noustessa ja nuorten työntekijöiden kunnon heikentyessä.

Yritykset herätys!
Liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa omistajilleen. Se on hyvinvoivan työyhteisön pelisääntö numero yksi. Tuloksen tekemistä helpottaa sitoutunut, motivoitunut, terve ja hyväkuntoinen henkilöstö. Vastaavasti terveystalouden suurimmat kustannustekijät; huono kunto, runsas sairastelu, ennenaikaiset eläköitymiset sekä heikko motivaatio vaikeuttavat tuloksen takomista huomattavasti.
Terveyden edistäminen edellyttää johtamista!
Jokainen yksilö voi parantaa kuntoaan ja jokainen työpaikka voi vähentää terveystalouden riskejä. Se edellyttää kuitenkin sitoutumista pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen sekä nousujohteiseen muutosvalmennukseen. Yrityksissä ei riitä, että henkilöstö innostuu, vaan mukaan on saatava koko organisaatio ylimmästä johdosta lähtien.

Terveystalouden kehittäminen ei ole läpihuutojuttu, vaan se edellyttää jämäkkää johtamista sekä pienten muutosten sisään ajamista päivittäistasolle saakka. Ja oleellisia muuttujia on kyettävä seuraamaan jatkuvasti, sillä vain mitattavat muutokset ovat merkityksellisiä!

Terveystalouden tunnuslukuja:
Sairauspoissaolokustannus = Sairauspoissaolot maksavat työnantajille vuosittain 5-15 työpäivän menetyksen eli keskimäärin 1500-5000 euroa henkilöä kohden. Kansantaloutta sairauspoissaolot kuormittavat noin 5 miljardin euron verran vuosittain,

Ennenaikainen eläköityminen = Vaikka eliniän ennuste nousee sukupolvi toisensa jälkeen, jäämme yhä aikaisemmin eläkkeelle, keskimäärin n. 60 vuoden iässä. Työikäisistä 7,5% on työkyvyttömyyseläkkeellä. Varhainen eläköityminen merkitsee vuosittain puolen miljoonan työvuoden menetystä eli noin puolta valtionbudjetista. Menetys on viidesosa vuotuisesta työpanoksesta eli työpäivinä 1 päivän verran per työntekijä. Varhennetut eläkkeet muodostavat kolmanneksen kaikista yritysten eläkemenoista. Kustannusten lisäksi yritys menettää paljon osaamista, kokemusta ja tietotaitoa.
Henkilöstötuottavuus = Yrityksen tuloskunto: Motivaation, sitoutuneisuuden, toiminta- ja suorituskyvyn sekä vireyden ja energisyyden vaikutukset henkilöstön tuloskuntoon!

No, kannattaako hyvinvointiin panostaa? Päätä ihan itse.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti