perjantai 12. lokakuuta 2012

Fysioterapia + Personal training = Personal Physiotherapy!

Monissa kuntoutustapauksissa fysioterapiaosaaminen on välttämätöntä, jotta asiakkaan toimintakyky saadaan palautetuksi vammaa tai vaivaa edeltävälle tasolle. Toimintakyvyn lisäksi olisi kuitenkin suotavaa huomioida asiakkaan hyvinvointi, terveys ja suorituskyky kokonaisvaltaisella sekä omatoimisuuteen aktivoivalla otteella. 

Personal training asiakaslähtöisenä elämäntapamuutosvalmennuksena tuo fysioterapian rinnalle lisää työkaluja asiakkaan motivoivaan, kokonaisvaltaiseen sekä vaikuttavaan kuntoutustyöhön. Tällaisia kokemuksia on fysioterapeutti Elisa Rajamäellä:  

Diagnoosi ohjaa kuntoutustyötä

”Fysioterapiatyössä olen huomannut lääkärin kirjoittaman diagnoosin tai fysioterapeutin kliinisen tutkimuksen määräävän hyvin pitkälle terapian tavoitteen. Fysioterapiakoulutuksessa viitataan usein asiakaslähtöiseen terapiaan ja puhutaan tavoitteista sekä niiden asettamisesta. Tuttuja juttuja kaikille, mutta kuinka se käytännössä toteutuu?

Teoriasta käytäntöön

Itse työskentelen fysioterapeuttina julkisella puolella, erikoistumisalanani neurologinen fysioterapia. Olen toiminut myös yksityisellä sektorilla. Lisäksi olen kouluttautunut paljon oman ammattialani koulutuksissa ja viimeisimpänä täydentänyt osaamistani Trainer4You Personal trainer -koulutusohjelmalla. Koen, että kyseinen koulutus on avartanut näkökenttääni ja koen hallitsevani kokonaisuudet sekä asiayhteydet aiempaa paremmin. Olen koulutuksen myötä saanut huimasti uusia työkaluja fysioterapiatyöhöni, jotka on ollut helppoa ja luontevaa siirtää suoraan käytäntöön.

Kuntoutustyötä asiakkaan tavoitteiden ehdoilla

Personal trainer -koulutuksen myötä olen hahmottanut asiakkaan paremmin kokonaisuutena. Otetaan tyyppiesimerkkinä selkävaivainen asiakas: Anamneesissa liikuntahistoria on todellakin historiaa ja henkilön status on inaktiivinen, ylipainoinen ja perheellinen. Kirjoittaessasi vastaanoton jälkeen fysioterapeuttista ongelmankuvausta, tavoitetta, suunnitelmaa ja toteutusta yms. potilastietojärjestelmään, onko teksti sinun päästäsi vai oikeasti asiakkaasta lähtöisin olevaa? Ainakin tavoitteen tulisi olla asiakaslähtöinen. Itse fysioterapiatavoite on tarkoitettu meille itsellemme tekemistä ohjaavaksi käsikirjoitukseksi. Mutta entä jos asiakkaan tavoite poikkeaakin meidän suunnitelmastamme?

Tulokset tehdään kotona!

Personal trainer -koulutuksesta saamani osaaminen muun muassa tavoitteen asettelussa on vienyt osaamistani paljon syvemmälle, joka näkyy suoraan terapian tuloksissa. Asiakkaan sitoutuminen onnistuneeseen terapiaan on SE juttu. Millä motivoin? Kuinka asiakas sitoutuu? Suuria kysymyksiä… Tulosten kannalta merkityksellisintä ovat asiakkaan teot terapiatapaamisten väleissä, eivät varsinaiset terapiatapaamiset. Juuri asiakkaan motivoimiseen, aktivoimiseen ja ohjeistamiseen olen saanut loistavia oivalluksia PT- koulutuksessa.

Työkaluja vaikuttavaan asiakastyöhön

Kuinka voin parantaa vuorovaikutustani? Mitä läsnäolo ja samauttaminen tarkoittaa fysioterapia -tilanteissa?  Miten voin käyttää mielikuvaharjoittelua tehokkaammin työssäni? Myös ravintovalmennusosaamisen myötä voin ohjata terapiassa kokonaisvaltaisemmin ja se näkyy terapiassa tavoitteiden saavuttamisina. Asiakkaani voi pudottamalla hieman painoaan ennaltaehkäistä mahdollisia TULE -ongelmia, kokea elämänlaadun parantumista ja tutkitusti jopa piristää seksielämäänsä.  

Kyse on kokonaisvaltaisesta elämäntapavalmennuksesta ja koulutusohjelmasta, jossa uusi oppi ei kumoa toista, vaan rakentuu ja nivoutuu päällekkäin, limittäin, rinnakkain, allekkain, sisäkkäin, ulokkain…”

Terveisin,

Fysioterapeutti, Trainer4You Personal trainer Elisa Rajamäki


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti