keskiviikko 3. lokakuuta 2012

Katso mitä suuhusi laitat - tiedä mitä suustasi päästät!

Mikko on on toiminut Trainer4You Personal trainer -koulutuksen ravitsemuskouluttajana vuodesta 2008 asti. Hän on kouluttanut yli tuhat liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaista. Mikko on vastannut myös Trainer4You Ravintovalmentaja –koulutuksesta sen alkumetreiltä asti. Tässä muutama ajankohtainen ja polttavakin kysymys Mikolle.

1. Mikko, mihin koulukuntaan kuulut?

Minun on vaikea ymmärtää koulu- tai kuppikunta-ajattelua. Jos jokin dieetti tai ruoka-aineen suosiminen edistää henkilön terveyttä tai tavoitteisiin pääsyä, niin asiaan tulee suhtautua avoimesti.
Kaiken ohjaustyöskentelyn tulee perustua kuitenkin tutkittuun tietoon. Jos jostakin asiasta ei vielä ole tieteellisesti tutkittua tietoa, tulee ohjauksessa kiinnittää erityistä huomiota eettisiin arvoihin ja arvioida tarkoin, ettei ohjeistuksella vaaranneta henkilön terveyttä. On tärkeää muistaa, että ravitsemuksella on sekä lyhytvaikutteisia että pitkäaikaisia vaikutuksia. Ravitsemuksen parissa työskentelevien pitäisi aina keskittyä tukemaan ravitsemuksen positiivisia vaikutuksia pitkällä aikajänteellä.

2. Mitkä ovat alan kuumimmat puheenaiheet?

Itse nostaisin esille erilaisten rasva- ja proteiinilähteiden vaikutukset terveyteen sekä suolistosairauksien hoidon. Uutta tietoa rasvalähteiden vaikutuksista terveyteen saadaan kokoajan. Nykytiedon valossa ei kuitenkaan mitään radikaalia muutosta rasvasuosituksiin ole tulossa. Sen sijaan proteiinilähteiden saannista punaisen lihan ja prosessoitujen lihavalmisteiden saantiin tullaan suhtautumaan entistä kriittisemmin - samalla korostuu kalan, kasviproteiinilähteiden ja maitotuotteiden käyttö.

Suolistoterveyden hoitoon on saatu uusia ohjaustyötä tarkentavia suosituksia. Keskiössä ovat hiilihydraattilähteiden merkitys suolistoterveyteen. Vuonna 2012 on muun muassa annettu Iso-Britanniassa (British Dietetic Association, 2012) maailman ensimmäiset systemoituun kirjallisuuskatsaukseen perustuvat ravitsemussuositukset koskien ärtyvä suoli -oireyhtymän hoitoa. Lisäksi vuoden 2012 aikana kansainvälinen tutkijaryhmä antoi lausuman, jossa ensimmäistä kertaa todettiin tutkittuun tietoon perustuen, että yliherkkyys gluteenille ilman varsinaista keliakiaa on olemassa.

3. Miten sali ja kehonrakennuspuoli?

Saliharjoittelua ja kehonmuokkaamista tukevassa ravitsemusohjauksessa korostuu lyhytaikaisten vaikutusten tavoittelu. Kuten jo edellä kerroin, vastuullisessa ravitsemusneuvonnassa tulisi ottaa huomioon myös pitkäaikaisvaikutukset. Ravitsemusohjauksessa sali- ja kehonrakennuspuolella suurimpana epäkohtana näen ravintoaineiden suosimisen varmuuden vuoksi. Annetut ohjeet saattavat perustua uskomuksiin tai hyvin hataralle tiedolliselle pohjalle ja pahimmassa tapauksessa uhata terveyttä pitkällä aikavälillä. Tällaisista ohjeista esimerkkinä ruokavalio-ohjeet, jossa korostetaan runsasta omega3 –rasvahappojen, suolan ja proteiinin käyttöä. Pyytäisinkin tarkastelemaan kriittisesti  uskomuksiin perustuvia toimintatapoja.

4. Mikko, kerroit juuri esimerkin A. Vogelin paastoesitteestä, jonka osoitit olevan täyttä sanojen helinää. Miten ihmisten silmät saadaan auki?

Ravitsemus ei ole kovin yksiselitteinen asia. Ravitsemuksen vaikutukset fysiologiaan sekä psyykeseen antavat otollisen pohjan "humpuukin" levittämiseen. Voidaan esittää hienoja mekanismeja ja teorioita, miten ravitsemus vaikuttaa esimerkiksi hormonien toimintaan tai muuten ihmisen fysiologiaan. Näin saadaan ihmiset helposti uskomaan vaikka mihin. Itsekin pitää olla kokoajan tarkkana tiedon oikeellisuuden suhteen, kun lukee tekstejä tai kuuntelee luennoitsijoita. Sanomattakin on selvää, että vähemmän asiaan perehtyneiden on vaikeaa erottaa perustuuko esitetty teoria laadukkaisiin tutkimuksiin vai pitkälle uskomusten tai jopa selvästi väärään tiedon pohjalle.

Ravitsemus on kaiken kaikkiaan uskomattoman vahva asia ihmiselle. Ravitsemus on elämässämme läsnä aina, syntymästä kuolemaan saakka, sairastumme tai voimme parantua ravitsemuksen avulla. Se miksi luotettavaa tietoa ravitsemuksesta on saatavilla vaihtelevasti, johtuu osaltaan siitä syndroomasta, että ravitsemukseen uppoutuneet asiantuntijat tietävät niin paljon, etteivät saa sanomaansa selkeästi esille.

Ja sitten vastaus varsinaiseen kysymykseen, eli miten ihmisten silmät saadaa auki. Ihmisille pitää osoittaa, mistä luotettavaa tietoa ravitsemuksesta voi saada. Lisäksi yliopistoissa (Suomessa Kuopion ja Helsingin yliopistoissa) koulutettujen ravitsemusasiantuntijoiden tulee tuoda oma näkemyksensä selkeästi esille sekä ottaa voimakkaastikin kantaa suuntauksiin, jotka pohjautuvat uskomuksiin tai ovat uhka terveydelle.

Mikon vetämistä ravitsemuskoulutuksista voit lukea lisää täältä: http://trainer4you.fi/index.php/ohjaajakoulutukset/ravintovalmentaja
 ja Mikon blogin löydät täältä: http://ravitsemusasiantuntija.blogspot.fi/
Haastateltavana:

Mikko Rinta
Terveystieteiden maisteri
Laillistettu ravitsemusterapeutti
Trainer4You Personal Trainer


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti