keskiviikko 11. toukokuuta 2011

Rikastavan vuorovaikutuksen kulttuuri

Vierailijakirjoittaja Lasse Seppänen on Trainer4You:n koulutuspäällikkö ja Oulun toimipisteen yksikönjohtaja.

Kohtaan työssäni päivittäin paljon vuorovaikutustilanteita. Niin varmasti Sinäkin!? Säntäämme niihin usein hyvinkin oman näköisellä tavallamme. Olemmehan ihmistyypeiltämme hyvin erilaisia. Sen lisäksi olemme saaneet vaikutteita ympäriltämme vuorovaikutukseen sekä omaan ajatteluun. Lisäksi meillä jokaisella on oma arvomaailmamme, uskomusjärjestelmämme sekä tavoitteemme, jotka omalla optimaalisella tavalla johdattelevat vuorovaikutustilannetta. Halusimmepa tai emme!

Vuorovaikutus vaikuttaa

Joskus saatamme törmätä vuorovaikuttaessamme tilanteisiin, jotka jättävät meihin pysyvän jäljen. Arvot määrittävät pitkän aikavälin mukautumisvaikutukset kyseisiin tilanteisiin. Joskus vuorovaikutustilanteen akuutti vaikutus saa meidät muuttamaan ajatteluamme hetkeksi, joskus taas lähes pysyvästi.

Aivojumppaa

Työyhteisöjä on monenlaisia. Niissä on hyvin erilaisia persoonia, joilla on jokaisella erilainen tapa hahmottaa asioita ja ihmisiä. Usein vielä ihmiset ja asiat tahtovat mennä käsitteinä sekaisin. Ihmisellä on noin 100 miljardia aivosolua, jotka ovat ristiinkytketty noin 10 miljardilla liittymällä. Jokainen vuorovaikutustilanne, joko ihmisen tai ympäristön kanssa, vahvistaa tiettyjä osia radastoista. Usein toistettuna samanlainen ärsyke saa kyseisen radaston vahvistumaan samalla tavoin kuin lihaksen, kun sen poikkipinta-alaa kasvatetaan. Tämä kasvun laki toimii niin hyvässä kuin pahassa. Mikäli vuorovaikutuksessasi on hyvin paljon luottamukseen perustuvia kohtaamisia, kyseistä ärsykettä koordinoivat radastot vahvistuvat. On siis oleellista muistaa, että kaikilla kohtaamillamme ärsykkeillä on vaikutus, hyvässä tai pahassa.

Olet mitä ajattelet!

Mielenkiintoista on myös oman ajattelun vaikutus aivojen anatomisiin rakenteisiin. Kun ajattelet, aistit tai havainnoit negatiivisia ärsykkeitä, vahvistat jokaisella ärsykkeellä negatiivisuuden keskusta. Positiivisella ajattelulla käy luonnollisesti päin vastoin. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että 3 kuukauden mittaisella jaksolla, jossa koehenkilöt meditoivat 3 kertaa viikossa, aivokuori vahvistui keskimäärin 0.01 – 0.1 millimetriä. Kaiken lisäksi rakenteellinen muutos näkyi mielihyvästä sekä positiivisuudesta vastaavassa keskuksessa. Olet sitä mitä ajattelet ja kannattaa ajatella, mitä kannattaa ajatella. Kannattaa myös ajatella mitä haluaa toisten ajattelevan!

Oman edun tavoittelu lamaannuttaa

Syvällisen neurofysiologisen pohdinnan pointti on se, että sillä on todellakin merkitystä, mitä haluat havaita ja mitä haluat, että muut havaitsevat. Usein heittäydymme vuorovaikutustilanteeseen, kuten itsellämme on tapana. Emme siis ajattele välttämättä lainkaan, kuinka meidän tapamme voi lamauttaa vuorovaikutukseen osallistuvien henkilön ajattelun. Itsekeskeisyys on päämäärän saavuttamisen näkökulmasta yksi yleisimpiä kompastuskiviä. Mitä tärkeämpi asia meille on, sitä yleisemmin syöksymme tilanteisiin liian voimakkaasti, omat tavoitteet edellä. Ja pahimmillaan yhteinen vuorovaikutusrytmi rikkoontuu ja tilanne lamaantuu.

Sijoita vuorovaikutukseen...

Rikastavan vuorovaikutuksen sekä ratkaisukeskeisyyden kulttuuri syntyy vain luottamusta henkivässä ympäristössä. Luomalla moitteettoman oleskelun kulttuuria vaikutat myös muiden hyvinvointiin. Luottamus johtaa inspiroivaan sekä energiseen ajatteluun ja tämä taas luovuuteen.

...lopputuloksena intohimon ilmapiiri!

Luottamuksen, rikastavan yhteisön ja luovuuden myötä syntyy ihmiselle unelmia. Yhteisössä nämä tarkoittavat yhteisiä päämääriä. Päämäärään päästään, jos kiinnostuksen kohteet ovat jaettuina kaikkien osallistujien kesken. Luova yhteisö yhdistettynä haluttuun päämäärään luo intohimon ilmapiirin, jossa jokaisella on halu panna parastaan. Lopputuloksena on iloa, imua ja tuloksia!

Ajattelevin ajatuksin,

Lasse Seppänen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti