keskiviikko 14. syyskuuta 2011

Toiminnallinen harjoittelu = Tarkoituksenmukaista liikunnan iloa

Edellä mainittuun otsikkoon kiteytyy hyvin toiminnallisen harjoittelun perusajatus: Tarkoituksenmukainen liike merkitsee asiakkaan tavoitteiden mukaista harjoitetta. Keho on äärimmäisen looginen ja arkkitehtuuriltaan uskomattoman systemaattisesti suunniteltu. Jokaisella palapelin palasella on oma roolinsa niin asennon ja liikkeen hallinnassakin kuin liikkeen tuottamisessa.

Paikallaan pitäjistä liikkeen tuottajiin

Toiset, asentoa hallitsevat lihakset ovat rakenteeltaan ja säätelyltään kasattu juuri pitkäkestoista lihastyötä ajatellen, ne on myös sijoitettu loogisesti lähelle niveliä ja niin että ne useimmiten ylittävät vain yhden nivelen. Erittäin johdonmukaista ajatellen niiden roolia asennon säätelyssä, näin ne kykenevät antamaan täsmä informaatiota säätelykeskukselle, aivoille, jotka taas kykenevät hienosäätäämään asentoa hyvinkin pikkutarkasti samaisten lihasten avulla.

Tietyt lihakset ovat taas liikkeen, voiman ja nopeuden tuottajia, joiden avulla kyetään tuottamamaan mahdollisimman paljon liikettä. Kyseiset lihakset ovat loogisesti sijoitettu kauemmas nivelistä, jotta niillä olisi enemmän vääntömomenttia –voimantuottokykyä. Useimmiten ne myös ylittävät useamman nivelen, mikä antaa niille paremman mahdollisuuden ylläpitää mahdollisimman suotuista lihaspituutta liikkeen tuoton kannalta. Niiden koostumus tukee täydellisesti niiden tarkoitusta, paljon nopeita lihassoluja, joilla saadaan paljon nopeutta ja voimaa ulos. Toisaalta ne hyytyvätkin nopeasti pitkäkestoisemmassa työssä.

Aineenvaihdunnalta apuja

Myös aineenvaihdunta tukee lihaksia rooleissaan. Asentoa ja liikettä hallitsevat lihakset käyttävät aerobista aineenvaihduntaa. Koska ne tekevät kevyttä työtä rauhalliseen tahtiin on niillä ”aikaa” värkätä rasva ja hiilihydraatti varastoista hapen avulla energiaa. tällöin ei synny juurikaan kuona-ainetta eli maitohappoa, mikä heikentäisi niiden suorituskykyä.

Liikettä tuottavat lihakset taasen joutuvat repimään energiansa sieltä mistä ne nopeimmin saavat, lähivarastoista, joissa energia on jo pilkottukin mahdollisimman helposti käytettävään muotoon, jotta ne olisivat heti valmiina käyttöön. Valitettavasti tämä nykyaikaakin kuvaava heti mulle kaikki tänne käyttäytyminen johtaa epäekologiseen tulokseen – jätettä syntyy paljon ja siksi ne vaativat myös palautumista työn välillä, jotta ”jäte” saadaan kuljetettua pois pelipaikalta.

Tarkoituksenmukasta liikettä

Jotta toiminnallisen harjoittelun ensimmäinen perusedellytys täyttyisi, tulisi harjoitteiden tukea asiakkaan arkea / harrastuksia siten, että harjoitteet kehittäisivät harjoittelijan kehoa ja sen osia niiden tarkoituksenmukaisessa roolissa suhteessa hänen muuhun elämäänsä.

Näin ollen tarkoituksenmukaista iloa tuottava harjoitus tulee myös tapahtua sopivasti haastavalla tasolla, siten että asiakas hallitsee liikkeet, eikä kuormitusta, nopeutta tai harjoituksena kestoa lisätä mikäli liikkeen tai asennon hallinta pettää.

Tekniikkaa, asennon tai liikkeen hallintaa ei tule uhrata maksimaalisen nopeuden, voiman tai kestävyyden alttarille, koska useimmiten seurauksena on joko lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä rakenteellinen ylikuormitus – vammautuminen.

Iloa onnistumisista!

Kun liikutaan sopivan haastavalla tasolla positiiviset onnistumisen elämykset ruokkivat motivaatiota ja oppimista, jolloin harjoittelusta ja liikunnasta tulee mielekästä ja positiivisesti koukuttavaa sekä oppimista tukevaa.

Ensi kerralla uppoudumme syvemmälle uskomattoman tarkoituksenmukaiseen toiminnallisen liikkeen anatomiaan ja fysiologiaan myofsaciaalisen eli sidekuodos- järjestelmän osalta.

Nautinnollisia hetkiä tarkoituksenmukaisen liikkeen parissa,

T: Ari-Pekka Lindberg

Trainer4You Functional trainer -koulutusohjelman pääkouluttaja;

Fysioterapeutti OMI adv., Msc OM opiskelija, MDT Cert., alaselän toiminnan ja terapeuttisen harjoittelun erityisosaaja.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti